Disclaimer

De financiële producten die Simpele Sites hier promoot, zijn niet zonder risico.

Daarom is het belangrijk dat je deze risico’s goed begrijpt. Vraag eventueel onafhankelijk advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Dit is een informatieve website over financiële systemen. Wij doen ons uiterste best om betrouwbare informatie te geven, maar wij verstrekken géén beleggingsadvies of ander financieel advies. Alle beslissingen die de je neemt op basis van de inhoud van deze website zijn voor eigen risico en de verantwoordelijkheid van de bezoeker; noch de systemen noch haar eigenaren kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de resultaten daarvan. Opinies, blogs, onderzoeken, analyses, prijzen en andere informatie die worden vermeld op deze website bevatten geen beleggingsadvies.